Ga naar de inhoud

Nieuws

Otary & The Belgian Navy

Otary & The Belgian Navy

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld en vormt de toegangsweg tot de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Oostende. Tegelijk telt dit gebied vitale infrastructuur, met windparken en onderzeese kabels. Verscheidene actoren werken samen om de veiligheid voor onze kust te garanderen. De aansturing gebeurt door het Maritiem Informatie Kruispunt in Zeebrugge. 

lees meer
OOSTENDE (B) | SeaMade offshore windpark officieel ingehuldigd op 20 oktober 2021

OOSTENDE (B) | SeaMade offshore windpark officieel ingehuldigd op 20 oktober 2021

Het SeaMade windpark werd officieel ingehuldigd op 20 oktober 2021 in aanwezigheid van Premier Alexander De Croo, Vice-eersteminister en Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, Minister van Energie Tinne Van der Straeten, Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, Minister/VP van Klimaat, Energy en Mobiliteit in de Waalse regering Philippe Henry en burgemeester Bart Tommelein. SeaMade NV staat in voor de gelijktijdige ontwikkeling van zowel de Mermaid en Seastar offshore windparken, resulterend in het grootste windmolenpark dat ooit werd gefinancierd en gebouwd in België.

SeaMade heeft een capaciteit van 487MW, goed voor een jaarpotentieel van 1,8 TWh, dat werd gebouwd en opgeleverd tijdens de Covid-19 pandemie. Het project werd gekenmerkt als essentiële sector, maar toch bleef het een huzarenstuk om dit als grootste infrastructuurproject in België op te leveren voor eind 2020, binnen tijd en budget.

SeaMade levert een belangrijke bijdrage aan de Belgische doelstellingen op vlak van de ontwikkeling van hernieuwbare energie door groene stroom te leveren aan 500.000 huishoudens, equivalent aan een reductie van bijna 700.000 ton CO2-uitstoot per jaar.

SeaMade werd ontwikkeld door een consortium bestaande uit Otary, Ocean Wind en Eneco. SeaMade is in beheer van Otary, en is met het Rentel wind park goed voor bijna 800 MW (100 turbines) aan offshore capaciteit in de Noordzee.

Ook in de volgende concessiezones willen alle partijen een vooraanstaande rol blijven spelen in offshore windenergie. Binnen de huidige VN en Europese doelstellingen is een verdere ontwikkeling van offshore wind nodig. België moet volop de kaart blijven trekken en ambitieus blijven in haar doelstellingen richting 2027 en 2030.

lees meer
Test drones voor O&M and critische operaties @ Rentel Offshore Wind Farm!

Test drones voor O&M and critische operaties @ Rentel Offshore Wind Farm!

In een baanbrekend project in de offshore windindustrie hebben DEME Offshore en Sabca tests uitgevoerd met autonome drones in het offshore windpark Rentel in België. De pilootstudie vertegenwoordigt de eerste commerciële, grensoverschrijdende, 'beyond visual line of sight' (BVLOS) drone-operaties die plaatsvinden bij offshore windparken in de Noordzee.

lees meer
Vorige pagina