OOSTENDE (B) | SeaMade offshore windpark officieel ingehuldigd op 20 oktober 2021

Officiële inhuldiging van SeaMade windpark

Op woensdag 20 oktober werd het SeaMade offshore windpark officieel ingehuldigd in de Hippodroom in Oostende. SeaMade is het tweede windpark gebouwd door Otary, samen met Ocean Wind en Eneco.

SeaMade werd ingehuldigd in bijzijn van de raad van bestuur en haar aandeelhouders, investeerders, (onder)aannemers en het Otary & SeaMade projectteam. Ook Premier Alexander De Croo, Vice-eersteminister en Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne  Minister van Energie Tinne Van der Straeten, Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, Minister/VP van Klimaat, Energy en Mobiliteit in de Waalse regering Philippe Henry en de Oostendse burgemeester Bart Tommelein, waren aanwezig op het inauguratie-evenement.

Duurzame energie voor 500.000 Belgische huishoudens

SeaMade is sinds eind 2020 operationeel. Dankzij de hechte samenwerking tussen het SeaMade team en onderaannemers werd het offshore windpark op tijd en binnen budget opgeleverd. SeaMade bestaat uit 58 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 487MW die jaarlijks 1.8 TWh aan hernieuwbare energie genereren, goed voor de energievoorziening van 500.000 Belgische gezinnen. SeaMade NV staat in voor de gelijktijdige ontwikkeling van zowel de Mermaid en Seastar offshore windparken, resulterend in het grootste windmolenpark dat ooit werd gefinancierd en gebouwd in België. Mermaid is de verst gelegen zone in de Belgische Noordzee, op ongeveer 50km van de kustlijn van Oostende. Via exportkabels in de zeebodem wordt de elektriciteit vanop zee gekoppeld aan Elia’s offshore transmissienet om het vervolgens aan land te brengen.

Offshore windenergie essentieel voor klimaatdoelstellingen

SeaMade heeft een stevige bijdrage in de bindende doelstelling om tegen 2020 13% van onze energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen, wat staat voor 20% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik. De helft van de hernieuwbare energieproductie is afkomstig van offshore windenergie, waarvan een kwart van de benodigde offshore energieproductie van het SeaMade project.

Sinds eind 2020, na de indienstname van de laatste offshore windparken in de Noordzee, staat offshore windenergie in voor maar liefst 10% van het totale Belgische elektriciteitsverbuik. Offshore windenergie is daardoor een essentiële factor in het behalen van de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen.

Offshore wind is een cruciale speler geworden in het energielandschap die zich verder moet ontplooien met een capaciteit die kan verdubbelen tot bijna verdrievoudigen in de komende 10 jaar. Dit kan enkele met concrete en ambitieuze doelstellingen vastgelegd door de regering en alle actoren in het energielandschap. De regering dient hiervoor het kader te creëren tijdens de huidige legislatuur.  Om voor een succesvolle energietransitie te zorgen is het ook van essentieel belang dat de overheid een lange termijnvisie uittekent voor de integratie van duurzame maar intermittente energiebronnen, bv. door middel van het CRM op korte termijn, maar meer richting opslag, aansturing van de vraag en power-to-x applicaties op langere termijn zodat de volledige vraag voor elektriciteit op ieder moment ingevuld kan worden met duurzame energie. Een belangrijke rol blijft weggelegd voor netwerkoperator Elia om duurzame oplossingen te vinden om het net te ontsluiten en zo de uitrol van meer offshore wind mogelijk te maken op de kortste termijn.

België meer dan ooit ambassadeur van offshore windenergie

Het eerste demo project (C-Power) werd opgeleverd in 2009 (30 MW), om 2262 MW operationeel te hebben in 2020. 796 MW is in beheer van Otary die meer dan ooit ambassadeur is in Belgische Noordzee energie.

Mathias Verkest, CEO SeaMade & Otary: “België blijft een pionier op vlak van offshore windenergie. Offshore wind is niet enkel goed voor de duurzaamheid en bevoorradingszekerheid maar heeft ook een positief effect op de Belgische handelsbalans. Dankzij deze lokale energiebron vermijden we invoer van brandstoffen maar kunnen we evenzeer onze knowhow exporteren naar continenten zoals Azië en Amerika waar offshore wind in volle ontwikkeling is. Het doet me genoegen om betrokken te zijn bij het eerste (C-Power) en laatste project (SeaMade), maar hoop vooral dat de blijvende innovaties en inspanningen van de ganse industrie toelaten om het Noordzee potentieel nog meer te benutten om te voorzien in onze energiebevoorrading. Zo geven we een duurzame toekomst én zuivere lucht aan de volgende generaties. Door middel van vele innovaties is offshore wind niet enkel een veilige en propere energiebron maar ook een goedkope.” “SeaMade is een uniek partnership tussen Otary, Engie – intussen Ocean Winds – en Eneco met aanzienlijke betrokkenheid van Belgische bedrijven (DEME – Engie – Equans – Smulders) in de opbouw van het park.”

Wouter Vandekerkhove Deputy CEO of SeaMade en Country Manager for Ocean Winds, een joint venture between ENGIE and EDPR:  SeaMade, het grootste Offshore windpark, in België  is tot stand gekomen dankzij de samenwerking en expertise van verschillende partners en wij zijn blij, dat wij als onderdeel van het projectteam hebben bijgedragen aan de ontwikkeling, realisatie en nu de exploitatie van dit belangrijk windpark in onze Noordzee.”  “Ocean Winds wil samen met ENGIE Electrabel een voortrekkersrol spelen in de energietransitie in België waarin een heel belangrijke plaats is weggelegd voor offshore windenergie. Onze ambitie is om over 1000 megawatt op zee te beschikken tegen 2030, ook in consortia zoals deze.

Alexander De Croo, Eerste Minister: “Hernieuwbare energie is de toekomst. Het helpt onze uitstoot te verlagen en is vandaag ook de goedkoopste energievorm. België is per capita wereldwijd nummer twee in de productie van windenergie op zee. Met het nieuwe wind farm versterken we onze positie en ook de volgende jaren zetten we vanuit de federale regering verder in op de uitbreiding van onze windenergiecapaciteit. Het is onze ambitie om alle gezinnen in ons land van groene stroom te voorzien.”

Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en Minister van Noordzee: “Belgische bedrijven zijn pionier in de ontwikkeling van offshore windenergie. Daar mogen we trots op zijn. Dit nieuwste park is op z’n eentje goed om nagenoeg alle West-Vlaamse gezinnen van groene energie te voorzien. Het is ook het eerste park dat gebouwd is met fors verminderde subsidies. Offshore windmolens worden goedkoper en efficiënter. Daarom willen we voor de Prinses Elisabethzone deze lijn verderzetten.”

Tinne Van der Straeten, Minister van Energie:  

“Met wind op zee tonen we opnieuw dat we als klein land groots kunnen zijn. Met de federale regering gaan we op die ingeslagen weg verder. We verdriedubbelen onze capaciteit wind op zee. Zo zorgen we voor Noordzeestroom voor elk gezin. Dat maken we mogelijk dankzij het allereerste energie-eiland in de Noordzee, technologische vooruitgang en grotere windmolens. Zo maken we van onze Noordzee 1 grote duurzame energiecentrale.”

Miguel de Schaetzen, CEO Eneco Wind: “Eneco heeft met het One Planet Plan grote en concrete ambities neergezet. In 2035 willen we met onze volledige bedrijfsvoering, al onze assets en samen met onze klanten volledig klimaatneutraal zijn”, aldus Miguel de Schaetzen, CEO Eneco Wind. “Uiteraard speelt daarin de ontwikkeling van offshore windparken een cruciale rol. Als Eneco willen we hier dan ook voluit op inzetten: dankzij onze expertise, onze investeringen en onze klanten zullen we meer dan ooit onze leidende rol in de energietransitie verder opnemen.”

Over Otary RS NV

Het project maakt deel uit van het Otary-partnerschap, dat tal van Belgische specialisten in hernieuwbare energie, zowel uit de private als de publieke sector als uit de twee grootste gewesten, op gelijke basis verenigt. Onder hen investerings- en ontwikkelingsbedrijven Green Offshore (Ackermans van Haaren) en Power @ Sea, specialist in baggerwerken en complexe waterbouwwerken DEME en de groene spelers Aspiravi en Elicio. Verder zijn de Waalse milieuholding SRIW Environnement, en de Vlaamse en Waalse energie- en nutsbedrijven Z-Kracht/Nuhma en Socofe ook aandeelhouders van het bedrijf.

Bovenop de SeaMade-concessies, waarin het over een participatie van 70% bezit, heeft Otary ook de concessie voor het Rentel offshore windmolenpark volledig in handen, samen zijn ze goed voor 100 windmolens op zee of een totale capaciteit van bijna 800 MW. De Otary partners hebben mee gestalte gegeven aan de uitbouw van offshore wind in de Belgische Noorzee. Zo zijn deze, naast SeaMade, ook betrokken in C-Power, Northwind, Rentel en Norther, goed voor een totale capaciteit van 1.707 MW op zee, maar participeren Otary partners evenzeer in andere hernieuwbare energiebronnen in binnen- en buitenland.

Burgers worden ook betrokken bij de offshore windparken Rentel en Seamade. Via de erkende coöperatieve vennootschap ECO2050 kunnen ze immers zelf mee investeren in de parken. Er werd reeds meer dan 5,7 miljoen euro opgehaald bij ruim 800 coöperanten. Een aandeel in ECO2050 kost 50,33 euro, geïnteresseerden kunnen via de website www.eco2050.be de informatienota raadplegen en intekenen op aandelen.